محیط زیست

فراموش نکنیم زمین به ما تعلق ندارد بلکه ما به ان تعلق داریم... رالف ادبرگ

محیط زیست شامل منابع طبیعی (اعم از تجدید پذیر وتجدیدناپذیر)و کلیه موجودات زنده ومحیط مصنوعی دست ساخت بشر( مناطق مسکونی صنعتی وراه ها و...)ومناظر وچشم اندازها میباشد

[ جمعه نهم فروردین 1392 ] [ 15:49 ] [ رباب ]

[ ]

 

میخواهد اسمان تهران را پاک کند...

 

[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 19:35 ] [ رباب ]

[ ]

نیاز زمین به هوای پاک طبیعت

 

[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 19:33 ] [ رباب ]

[ ]

 

[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 19:33 ] [ رباب ]

[ ]

 

[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 19:16 ] [ رباب ]

[ ]

[ سه شنبه هفتم بهمن 1393 ] [ 19:15 ] [ رباب ]

[ ]

 

چندل درختان چندل در سیریک هرمزگان درخت ...

 

 

این درخت بومی انام ویت میباشد ونام علمی ان از دو واژه یونانی rhizaبه معنای ریشه وphereinبه معنای حامل اقتباس شده وان به علت دانه های نبات است که برروی درخت مادری میروید وریشه میکند وانگاه نهال مزبور از ان جدا میشودودر باتلاقهای زیر درخت رو میرودوبه نشو ونما ی خود ادامه میدهد.

این درخت در زمان جنگ جهانی اول یعنی در سالهای 1918-1914در سواحل جنوب ایران کاشته شده ولی متاسفانه قسمت اعظم ان مورد بهره برداری قرار گرفته وقطع شده است.

چندل درختچه ای پر شاخه به ارتفاع تا 10متر با پوست قهوه ای قرمزوچوب درون ان سخت وسیاه رنگ است واز تنه ان ریشه های هوایی مورب خارج میگردد.

   برگها با دمبرگی به طول 1-3سانتیمترمحکم پهنک بیضوی پهن تا تخم مرغی به طول  8-15به عرض4-8سانتیمتر با قاعده گوه ای کامل با نوک منقاری به طول 5-9با سطح فوقانی سبز تیره سطح تحتانی با نقاط سیاه شونده-قهوه ای بی کرک وچرمی

    گوشواره ها به طول4-8سانتیمترمستطیلی سر نیزه ای با چروک های کوچک نوک تیز دمگل اذین 4گلی تا پر گل از دمبرگ غالبابلندتر در محوربرگهای امساله به طول 4-6سانتیمتر در گل اذین گرزن 2-3گلی دمگل به طول 4-8میلیمترچروکیده در بالا ضخیم شده

    برگکها به طول 1.5-2.5میلیمتر دایره ای    با راس سربریده

  لوله کاسه گل به طول 2-3میلیمتر

  دندانه های کاسه به طول 1-15میلیمترتخم مرغی باریک یاسرنیزه ای زرد کم رنگ

  کاسبرگ ها ضخیم وچرمی وروی میوه باقی میمانند.

  گلبرگها سفید-مایل بزردشونده مستطیلی تقریبا هم اندازه لوبها(دندانه های کاسه گل) یا کمی کوتاهتر با لبه های کرکی بلند وجدای انبوه در سطح درونی وبیرونی با کرکهای تنک

   پرچم ها تقریبا بدون میله

   کیسه های بساک به طول 6-8میلیمتر نیش دار تخمدان تخم مرغی خامه های نامشخص کلاله دو لوبه میوه تخم مرغی به طول 4-5به عرض 2-3.5سانتیمتر سبز –قهوه ای چرک.

 

   این درختان دو نوع ریشه ویژه دارند :ریشه  های ستونی به صورت قوسهایی از تنه درخت خارج شده وان را در گل نگه میدارندو ریشه  های تنفسی یا پنوماتوفورهااز داخل گل به سمت بالارشد میکنندودر هنگام جزردر معرض هوا قرار میگیرندوبدین ترتیب اکسیژن جذب میکنند.

بیشتر درختان نمیتواننددر زمین هایی که دائما پوشیده از ابند رشد کنند

     زیرا خاک بی ثبات بوده وجابه جا میگردد.

    همچنین میزان اکسیژن خاک که ریشه به ان نیاز دارد اندک است.

    درختان معدودی میتواننددر این شرایط زندگی کنند.

    چندل ها درختان گرمسیری هستند که در سواحل گلی میرویند.

    چندل هابا رقابت اندکی از سوی دیگر گیاهان روبرو هستند.

    در بعضی از سواحل گرمسیری این درختان نوارهایی از پوشش گیاهی به طول صدها کیلومتر ایجاد میکنند.

 

انتشار طبیعی این درختان معمولا به وسیله ی جریان اب اقیانوسها میباشد واز این رو بذر ان نمیتواند به طور طبیعی وبا استفاده از جریان اقیانوس به سواحل عمان وخلیج فارس راه یابد وبنابراین اگر در حفظ درختان موجود غفلت شود ویا به جنگل کاری در ان منطقه مبادرت نگرددطولی نخواهد کشید که درختان باقیمانده ان نیز از بین میرود.

پرا کنش جغرافیایی در ایران:

هرمزگان

(بندر سیرک:بندرکرکان)

 

 

پراکنش جهانی :

 سواحل خلیج فارس اقیانوس هند تا ژاپن و

   استرالیا تا شرق افریقا.

 

 منابع:

درختان ودرختچه های ایران

ولی الله مظفریان

  

درخت

بورنی جویس

 

اصول شناسایی ومعرفی گونه های مهم مناطق رویشی

دکتر محمد رضا تابش

 

[ سه شنبه نهم دی 1393 ] [ 11:57 ] [ رباب ]

[ ]

دیفن باخیا

نام علمی (Dieffen bachia amoena.)

ویژگی :

گیاهی است با برگ های زیبا از خانواده آراسه ARACEAE که در اکثر آپارتمان ها وجود دارد که گاهی در صورت بالا بودن سن گیاه و مهیا بودن شرایط ، گل می دهد که البته خیلی کم دیده می شود

گیاهی مقاوم است و به دلیل سادگی نگهداری در اکثر آپارتمان ها دیده می شود .

طول برگ های شکننده این گیاه ممکن است تا 47 سانت نیز برسد و پهنای برگ ها نیز به نصف این مقدار افزایش می یابد.

نور:

نور غیرمستقیم بهترین نور برای گیاه است و نسبت به نور مستقیم آفتاب حساس است و آسیب   می بیند. در صورت کمبودِ نور، گیاه علفی و ساقه هایش دراز می شود.

دما:

بهترین درجه حرارت برای آن بین 13 تا 18 درجه است

آبیاری :

در تابستان هفته ای 2 تا 3 بار کافی است و در زمستان هفته ای یک بار

خاک :

این گیاه به زهکشی خوبی نیاز دارد بنابراین خاک برگ برای این گیاه مناسب است (مخلوط یک قسمت خاک رس و یک قسمت کود حیوانی و دو قسمت برگ ). زیاد بودن کود حیوانی باعث پوسیدگی آن می شود.

تکثیر :

جدا کردن «پاجوش» های ریشه دار و کاشتن آنها، یا قلمه زدن ساقه ی برگ دار و بدون برگ

 

 

 

بنفشه  ی آفریقایی


نام علمی: سنت پولیا، آیونانتا


SAINTPAULIA- IONANTHA


خانواده:


ژسنریاسه GESNERIACEAE


ویژگی های گیاه :


اندازه گیاه در جنس های مختلف متفاوت است. رنگ گل هایش متنوع بوده و در طول سال گل می دهد.


نور:


در زمستان باید از نور کامل بهره مند شود و در تابستان از تابش مستقیم آفتاب محافظت گردد.


آبیاری :


نسبت به آب زیاد حساس و دچار پوسیدگی می شود.


خاک :


برای پرورش بنفشه آفریقایی از خاکبرگ آماده استفاده کنید


کود:


در فصول گرم هر پانزده روز یک بار به وسیله غذا های کمکی ، گیاه را تقویت کنید


تکثیر:


برای ازدیاد بنفشه افریقایی می توانید از سه روش کاشت بذر ، قلمه برگ و تقسیم بوته استفاده کنید.


عوارض و حساسیت ها:


بنفشه آفریقایی نسبت به خیس بودن برگ ها حساسیت دارد و نباید اب روی برگ هایش پاشیده شود.


بیماری ها:


مهمترین بیماری های بنفشه افریقایی منشاء ویروسی یا قارچی دارند.

[ جمعه دوم خرداد 1393 ] [ 14:29 ] [ رباب ]

[ ]

تحقیقمه شاید شمام دوس داشه باشین بدونیین

قلمه زدن

 درختان بدون میوه وبعضی از درختان میوه را به وسیله ی قلمه زیاد میکنند.اصولا قلمه به قسمتی از درخت گفته میشود که پس از جدا شدن از پایه ی مادری در شرایط معین از حیث حرارت و رطوبت وهوا در مجاورت خاک دارای ریشه شده وپس از مدتی کم یا زیاد طولانی گیاهی مستقل شده واز هرجهت شبیه پایه مادر میگردد.پس از انکه قلمه زدندیعنی قسمتی از پایه مادر را جدا کرده ودر خاک قرار دادند قسمت تحتانی شاخه بریده شده متورم وبه تدریج تمام سطح مقطع را میپوشاند پس از تشکیل تورم چند میلیمتر بالاتر از ان جوانه های مختلفی ظاهر میشود که پاره ای از انها تولید ریشه مینمایند.مدتی که برای پیدایش ریشه قلمه لازم است نسبت به نوع درختان مختلف است در پاره ای از درختان از قبیل انجیر چند روز کافی است ولی در دسته دیگرممکن است تا چند ماه طول بکشد ودر عده دیگر ممکن است قلمه انها خیلی بسختی بگیرد.

شرایط موفقیت در قلمه

منظور از موفقیت در قلمه زدن ریشه دار شدن ان است ودارای شرایط زیر باید باشد:

1)خاک: قلمه قبل از پیدایش ریشه از مواد غذایی زمین استفاده نمیکند لذا از خاک فقط برای حفظ رطوبت وهمچنین محیط مساعد برایرشد ریشه استفاده میشود بنابر این بهترین خاک برای بیشتر قلمه ها ماسه شسته کف رودخانه میباشد.

 زمین اطراف قلمه تا زمانی که ریشه نزده ودرخت مستقلی نشده باید مرطوب باشد که پوست ان خشک نشود زیرا برای جذب رطوبت هنوز ریشه ندارد ولی باید تماس پوست همیشه با خاک مرطوب باشد اب زیاد هم قلمه را فاسد کرده میپوساند.

خاکهای قلمه اگر رسی وسفت باشد جذب رطوبت با اشکال برخورد هبه هیچ وجه مناسب نخواهد بودخاکهای سبک مناسبتر است وچون محل اصلی که باید قلمه را بکارندممکن است دارای چنین خاکی نباشد بجای کاشتن قلمه در محل اصلی باید محلی را که دارای خاک مناسب باشد برای قلمستان انتخاب کرده تا یکی دوسال ان را در خزانه با فاصله 30الی 50سانتیمترنگهدارینمایند پس از اینکه در خاک ماسه دار دارای ریشه شد پایئز یا زمستان بسته به رشد انها قلمه را به محل دلخواه منتقل کنند.

2)هوا:چون اکسیژن هوا در پیدایش ریشه تاثیر فراوان داردلذا خاکی که برای قلمه بکار میرود باید سبک وقابل نفوذ هوا باشد.

3)حرارت:حرارت در ریشه دادن قلمه تاثیربسزایی داردومناسبترین حرارت برای ریشه دار شدن قلمه بین 15تا 20درجه است.

چنانچه در هوای سرد بکارن نموان کند خواهد شد به همین علت است که قلمه های گل در گلخانه زود ریشه میزند.

4)رطوبت:خاکی که فلمه در ان گکاشته شده وهوای مجاور خاک باید رطوبت فراوان داشته باشد وبرای این منظور باید دقت کرد که رطوبت خاک هرگز کم نگردد.

موقع کاشت قلمه

در موقعی که درخت مورد نظر دوره ی استراحت را میگذراند قلمه را از پایه مادر جدا کرده وانرا در محل محفوظ در ماسه مرطوب نگهداری میکنندودر اول بهار قلمه را در خاک میکارند.البته در مناطق سردسیر از اول الی14فروردین ودر مناطق معتدله اواخر اسفند کاشته میشودبهر حال قلمه را وقتی میکارند که جوانه ها باز نشده باشد.

سن قلمه

قلمه را باید از شاخه های خشبی که سن انها یکساله باشد انتخاب نمودولی در موردبعضی از درختان از قبیل زیتون باید قلمه را از شاخه ی سه ساله گرفت تا قادر به تولیدریشه باشد.

طرزکاشت

قلمه را پس از انکه از شاخه جدا کرده وبشرحی که گفته شد در ماسه نگهداری کردندبرای کاشت در خاکی که سبک وقابل نفوذ به هوا باشد بطور مایل در خاک قرار میدهند تا سطح مقطع در عمق کم ونزدیک به هوای ازاد قرار بگیرد.

طریقه ی زیاد کردن چند نمونه از درختانی که چوب انها مورد استفاده است:

سنجد

درخت سنجد را از طریق قلمه زدن زیاد میکنند وشاخه ی ان را بطور قلمه در اول بهار تا 14روز بعد از عید کنار جوی ها ودیوار باغها میکارنداین درخت چون زمینهای مرطوب را میپسنددمحل کاشتن ان کنار نهر ها یا جوی های اب دهنده است قلمه ی ان بسهولت وبه تمام شرایط نامساعد کشت میرود وسریع الرشد است وچون شاخه های ان دارای خار میباشد بجای پرچین وحفاظ اطراف باغ با فاصله خیلی نزدیک که اغلب نیم متر تجاوز مینماید کاشته میشودوقتی نهال بزرگ شد شاخه ها توی هم رفته با شاخه های نهالهای مجاور تشکیل دیواری را میدهند که مانع عبور انسان وحیوانات میگردد ونیز برای بادشکن بسیار مناست است.

چوب ان مورد استعمال صنعتی ندارد فقط میوه ان استفاده میشود.

چنار

از شاخه دوساله قلمه گرفته ومیکارندزمین ان را مانندجالیزخیار پشته بندی میکنندتا دردسترسریشه ها خاک نرم فراوانی قرارگیرددرچهارسالگی تمام شاخه های انرا بریده واز سر هر شاخه یکمتر باقی میگذارندموقع کاشتن قلمه ی چنار اول فروردین است.

بید

قلمه بید را در همه موقع سال میتوان کاشت ولی بهار بهتراز سایر فصول است چون به اب احتیاج زیادی داردانراکنار نهریا جوی هایی که همیشه اب از انها عبور میکندمیکارندهمه ساله تا یکمتری روی زمین باید شاخه های انرا بریده وتنه را باقی بگذارندفقطسال اول سر شاخه را تماما زده وپاجوش ها را هم پاک میکنند.طریقه ی کاشتن ان مانندچناراست ولی قلمستان یا محل مخصوصی را به ان اختصاص نمیدهندبلکه در هرنوع زمین ومحلی که در نظر گرفته اند انرا میکارندشرط اصلی ان است که پای ان همیشه اب جریان داشته باشد قلمه ان را هم به گلفتی دسته بیل وبه طول یک الی یک ونیم متر انتخاب  میکنند.


 

قلمه ی یکساله را که مقداری از سا قه دو ساله هم به ان چسبیده از مو پنج شش ساله قطع میکنند واین قسمت ار ساقه ی کهنه را که تقریبا بطول ده سانتیمتر به قلمه چسبیده به اصطلاح باغبان ها کلید میگویندقلمه بدون کلید مورد اطمینان نبوده واغلب خشک میشود.سر قلمه را زده بقدر 60تا 80سانتیمتر باقی میگذارندبعد قلمه را بسته بندی کرده تا وقت کاشتن زیرماسه ی نرم قرار میدهند اگر قلمه مدتی در زیر ماسه باقی مانده باشد بهتر است 48ساعت قبل از کاشتن انرا در اب قرار دهندبهترین موقع تهیه ی قلمه وقتی است که مو را هرس میکنندوقلمه بعد از قطع شدن بلا فاصله کاشته میشودومعمولا به اقتضای اب وهوا هر محل از 20اسفندتا چند روز بعداز عیدمیتوان قلمه قطع شده را کاشت وقلمه کاشته شده در طول بهاروتابستان ریشه دار شده ومیتوان انهارا پائیز یا بهار سال بعددر محل اصلی کاشت.

در ضمن قلمه چنار را به کلفتی شمع وتبریزی را بکلفتی نی قلیان وکبوده را بکلفتی دسته ی بیل وقلمه چنار وتبریزی را 60سانتیمتر انتخاب کرده نصف یا دوسوم انرا در خاک فرو برده ولی طول قلمه کبوده وبید هر قدربیشتر باشدنیم متران بایددر خاک قرار گیرد.

پیوند زدن

     پیوند

پیوند عملی است مکه بوسیله ی ان یک قسمت از درختی را روی شاخه یا ریشه درخت دیگر با شرایط مخصوصی قرار میدهند بطوری که باهم یکی شده وجوش بخورد.ان قسمت از درخت را که بر روی درخت قرار میدهنددر اصطلاح پیوندک ویا رخ نامند ودرختی که در روی ان پیوندک قرار میگیردپایه نامند.

شرط گرفتن پیوند این است که اتصال دوقسمت پیوندک وپایه کامل بوده وبخوبی بهم بچسبد وجوش خوردن انها تابع دقت در غعمل قرار دادن صحیح پیوندک روی پایه میباشد.بدیهی است که شرط لازم تجانس بین انهاست.

فواید پیوند

1)در گیاهانی که نمیتوان انهخا را با قلمه وپاجوش زیاد نمودبرای حفظ مشخصات پایه مادری از پیوند استفاده میکنند.

2)جوان کردن درختان کهن

3)تقویت درختان ضعیف وکم ریشه(پیوند کردن پایه ی ریشه داری که در نزدیکی ردخت مورد عمل کاشته شده برای همیشه منبع شیره خام در دسترس ان میگذارد)

4)بعضی از درختان در محل معینی نمیتوانندبوسیله ریشه خودتهیه ی مواد غذایی کنند مانندبادام که در اراضی مرطوب نمیتواندزندگی کند در روی پایه دیگری که قرابت وتجانس با درخت مورد نظرداشته باشد پیوند مینایند مانندبادام در روی گوجه

5)در دختانی که روی ریشه خود ضعیف یا زیادتر از حد لزوم قوی میشوند با پیونددر روی پایه مناسب دیگر قدرت وضعف قسمت هوایی را تغیر میدهند مانندپیوند درخت گلابی روی پایه به

6)برای تسریع در بهره برداری از محصول

7)برای کوتاه کردن دوره ی ازمایش

8)برای ازدیادقدرت باروری درخت پیوندی

9)در باره ی درختان مانند پسته گل نر وماده از یکدیگر مجزا وروی دو درخت جدا قرار دارد واگر تمام درختان باغ پسته به تنهایی نر یا ماده باشد ان باغ هیچگاه بهره   نخواهد داد ولازم است هر دونوع حتما نزدیک یکدیگر کاشته شود.برای اینکه صرفه جویی شود روی تعدادی از درختان ماده که بفاصله منظمی از یکدیگر قرار گرفته اند یک شاخه را با جوانه درخت نر پیوند مینمایند تا هر ساله مقدار کافی گرده برای یارور کردن گلهای ماده موجود باشد وبهره برداری مرتب ومنظم شود.

10)به منظور جلوگیری از نا مرغوبی میوه از پیوند استفاده مینمایند.

11)به منظور جلوگیره از تولید پاجوش فراوان

12)با پیوند درختانی را که در طبیعت قادر به میوه دادن نیستند میتوان با این امر وادار به میوه دادن نمود.

فصل پیوند

پیوندرا  در موقعی میزنندکه شیره ی نباتی در جریان بوده ودرخت در دوره ی فعالیت باشدولی در عمل این کار با اشکالاتی برخورده ولذا عملا موقع پیوند زدن محدود میشود.

عملا میتوان درختان رادر فصل بهار پس از بیدار شدن وقبل از اینکه شیره ی نباتی زیاد شود ونیز در اواخر تابستان واوایل پاییز که جریان شیره ی نباتی تا اندازه ای کند شده وسشرما نیز هنوز فرا نرسیده است.

موقع پیوند لوله ای وشکمی بهار است که شاخه تازه روئیده وپوست درخت هم ابدار میباشدومعمولا از 15تا اخر خردادماه  بهترین موقع میباشد.

شرایط گرفتن پیوند

1)باید پیوندک وپایه از یک نوع بوده وتوافق داشته باشندسیب وگلابی روی گلابی وحشی یا گلابی رو ی به وهلوروی گوجه.گلابی روی سیب میگیرد ولی بعدا رشد نمیکند ودر محل پیوندبرامدگی ایجاد میشود والو روی زرد الو خوب نمیشود.

2)باید پیوندک بین 1-3جوانه داشته باشد.

3)باید دو طبقه ی مولده روی هم قرار بگیرند.

4)برای کمک به جوش خوردن باید مقطع بریدگی صاف بوده وبکمک چسب یا نخ کمک بجوش خوردن نماید.

5)موقع پیوند زدن باید خوب انتخاب شود.

وسایل پیوند

1)چاقوی پیوندچاقو های پیوند انواع مختلف وجود داردولی شرط اصلی اینست که باید بسیار تیز باشد تا موقع بریدن انساج نباتی خرد نشود.مقصود ان هست که پوست شکاف پیدا نکرده وچوب هم زخمی نشود.

2)اره اره ی کوچک ودندانه ریزبرای بریدن سرشاخه ی کلفت.

3)تخماق تخماق چوبی کوچک برای پیوند اسکنه ای

4)اسکنه چند اسکنه برای ایجاد شکاف

5)انواع نخ نخ هایی که در بستن پیوندک مصرف میشود عبارتند از پشمی پنبه ای علفی یا پوست پاره ای از درختان مانند درخت توت نارون بیدو...برای بستن انواع پیوندهای نازک نخ پشمی مخصوصا اگر مدتی در روغن گذاشته شده باشد خوب است زیرا هم رطوبت در ان اثر ندارد وهم قوه کشش ان به اندازه ی کافی است.در نخ پنبه نیز عوامل

جوی مخصوصا رطوبت تاثیر زیادی ندارد والی قوه ی کشش ان کم است ودر درختان سریع الرشد مانع نمو قطر محل پیوند میشود ولی برای درختان زخیم مورد استفاده قرار میگیرد.کنف نیز ممکن است بکار رود.

6)چسب چسب مخصوص برای پوشانیدن شکاف.

بعد از پیوند اسکنه ای بایدکلیه نقاط تراشیده شده وزخمی را برای جلوگیری از نفوذ هوا وباران با چسب مخصوصی پوشانید.

انتخاب پیوندک وپایه

1)جوش (رخ یا پیوندک)باید از درخت پر حاصل وسالم گرفته شود.

2)از شاخه یکساله که رشدش تمام شده وپوست ان سالم باشد.دو ساله ی ان زودتر به بار میرسد ولی بیدوام است.

3)شاخه های پیوندک نبایداز 35سانتینتر کمتر بریده شودواز شاخه های بالای درخت باید پیوندک گرفت.

4)شاخه پیوندک را صبح زودیا غروب باید برید در وسط روز که شیره نباتی کمتر جریان داردنباید گرفته شود.

5)پایه باید در مقابل سرما وافات مقاوم باشد.

6)پایه باید به اسانی وبا هزینه ی کم بدست اید.

7)نباید از پاجوش استفاده شود

8)پایه ی انتخابی باید ریشه ی قویس داشته باشد.

10)پایه باید با انواع خاکها توافق داشته باشد.

پیوند اسکنه ای وشکمی را نباید از شاخه نرم وضعیف جدا نمودشاخه ضعیف ان است که طولش از 10-12سانتیمتر تجاوز نکرده ودارای دگمه های ریز باشد از سر وته شاخه ایکه برای پیوند انتخاب شده نباید استفاده نمود بلکه از جوانه های قسمت وسط ان باید استفاده شود.غلاف پوست شکمی باید دارای یک جوانه بوده ودر قلم پیوند اسکنه ای دو جوانه سالم کافی است.

حمل پیوند

چون پیوند خوب را اغلب باید از نقاط دوردست فراهم نمود لذا تا موقع استعمال بهر ترتیب که ممکن باشد از تبخیر رطوبتی که در زیر پوست قرار دارد باید جلوگیری نمود.برای حمل پیونداز راه دور باید شاخه را وقتی هوا گرم نشده بریده وبرگها را فوری جدا کنندبعد در میان خاک اره نم دار داخل یک جعبه قرار داده وپس از رسیدن به مقصد پیوند ه را مصرف نمایندیا اینکه در داخل کاغذ مرطوبی گذارده ودور انرا کهنه مرطوب بپیچند وبهتر است ترتیب کار را طوری بدهند که هر چه زودتر بعد از رسیدن پیوند بتوان بکار شروع نمود مگر انکه شب مانع کار باشد.حتی الامکان باید پیوند را در محل تهیه نمود که علاوه بر تروتازه بودن به اب وهوای محل نیز عادت داشته باشد.

انواع پیوند

پیوند اقسام متعددی دارد که به چند مورد ان اشاره مختصری میشود:

1)پیوند شکمی

 پیوند شکمی از همه نوع پیوندها محکم است وبیشتر هم مورد استعمال داردبه خصوص روی نهال های کوچک ودر دو فصل عمل میکنددر بهار ان را پیوند هوشیار ودر پائیزپیوند زندانی مینامند.در این پیوند پیوندک عبارت است از جوانه باز نشده وطرز عمل این است که ابتدا جوانه پیوندک را ازوسط شاخه با مقداری چوب قطع کرده وبه ملایمت چوب را از ان جدا میکنندوبعدادر پایه که انتخاب شده در روی پوست شکافی به شکل تی داده وبا پشت چاقو پیوند زنی پوست را بلند وجوانه را داخل در ان میکنندوبوسیله نخ یا پوست درخت نارون یا توت میبندنددر حدود دو هفته قبل از پیوندباید شاخه های زیادی وبیمصرف پایه را بزنند ودر نتیجه این عمل بدنه نهال بهتر افتاب خورده ورسیده واماده برای پیوند میگردد.پوست اطراف جوانه باید اقلا 3سانتیمترباشد که سطح تماس با پایه کم نباشد ویگیرد.مسلم است جوانه باید متناسب با پایه باشد یعنی اگر پایه نازک است جوانه نیز نازک باشدوبرعکس.در موقع پیوندچند برگ بالای پایه باید موجود باشد تا شیره ی نباتی را بکشد.جایی که شکاف میدهند باید بدون گره وبدون زخم باشد .بعد از 10-12روزمیتوان تشخیص دادکه پیوندگرفته است یا نه بعد از رشد پیوندک باقی مانده ی پایه را باید برید وبهتر است انرا به قیم بست.

2)پیوند اسکنه ای

پیوند اسکنه ای به درختهائی زده میشود که قطر تنه به اندازه کافی کلفت بوده وبرایایجاد شکاف مناسب باشد. موقع پیوند اسکنه ای پس از خاتمه خطر یخ بندان وقبل از باز شدن برگهاست.پس از عمل پیوند باید نخ محکم بسته وبوسیله چسب منافذ انرا مسدود نمود.

3)پیوند مجاورتی

در بهار دو شاخه انتخاب شده را طوری میتراشند که به چوب نرسد وبعد محل تراش هر دو شاخه را روی هم گذارده وبا نخ میبندندتمام نقاطی که زخم ان معلوم است یا دارای فضای خالی میباشد از چسب پرمیکنند.

4)پیوند زبانه ای

این روش برای شاخه های نسبتا نازک یعنی با قطر بین 6تا13میلی مترمناسب است مساوی بودن قطر پایه وپیوندک در این روش مهم است وچون لایه های زاینده به میزان زیادی با هم تماس دارندسریع ومحکم جوش میخورد.

پیوند کدام درخت با کدام درخت

پایه ی انها بیان میشود:

پیوند گلابی

پیوندک گلابی را به پایه ی گلابی خودرو-به-گویج-زالزالک پیوند میکنندپیوند روی گویج زود به بار مینشیند ولی عمر درخت کوتاه بوده وبی دوام است وگره بزرگی هم در نقطه پیوندبه وجود می ایدپیوند روی به درشت وابدار میشوداز همه بهتر پیوند گلابی روی پایه ی گلابی است بوسیله ی اسکنه ای یا شکمی.برای جوان کردن درختان پیرپیوندشکافی انتهائی یا تاجی بیشتر مورد استفاده میباشد.

هلو

پیوندک هلو را روی زرد الو –بادام-الو-هلو پیوند میکنندواز همه بهتر پیوند شکمی یا لوله ای هلو در روی پایه ی یکساله هلو میباشد.

زرد الو

پیوندک زرد الو را روی الو –بادام-الو سیاه-گوجه-هلو وزرد الو پیوند میکنندروی بادام خوب نمیشود وروی پایه ی زرد الو از همه بهتر است.

گیلاس

پیوندک گیلاس را روی پایه ی البالو –گیلاس یکساله پیوند میزنند.بنهال یکساله لو له ای بنهال دوساله پیوند شکمی واکنه ای زده میشود.سرعت رشد ونمو پیوند اسکنه ای بیشتر است.

ازگیل

پیوندک ازگیل را روی به وسیب وگویج میتوان پیوند زد.

بادام

پیوندک بادام را روی درخت زرد الو-گوجه-الو سیاه ویا به بادام پیوند میکنندولی روی پایه ی بادام بهتر وبا دوام تر است.

سیب

پیوندک سیب را روی پایه سیب باید پیوند کنندپیونداسکنه ای وشکمی مناسبتر است.

به

پیوندک به را به به –گلابی-زالزالک

البالو وگیلاس

پیوندک البالو وگیلاس را به البالو-البالوتلخه برای پیوند شکمی باید در اوایل شهریور اقدام نمود.

انجیر

پیوندک انجیر رابه انجیر

انار

هیچ پایه ای ندارد

پسته

پیوندک پسته را به پسته

گردو

پیوندک گردو را به گردو

الوچه والو

پیوندک الوچه والو را به زردالو-الو-گوجه

 

 

منابع:

کتاب روش نوین کشاورزی وبا غداری مولف داودطراح

وکتاب پرورش درختان میوه مولف محمدمشیری


[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 17:49 ] [ رباب ]

[ ]

از شما ممنون که به این وبلاگ اومدید!


Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)


مردم میانمار فقط و فقط به خاطر مسلمان بودنشون کشته


میشن!درحالی که حقوق بشر هیچ واکنشی نشون نمیده!


Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)


ازتون میخام در حد امکان اطلاع رسانی کنید!


یا باقرار دادن ادرس این وبلاگ در صفحه وبلاگتون افراد بیشتری


رو برای حمایت به این وبلاگ دعوت کنید.


تابا کمک خدا و شما عزیزان تمام دنیا از این فاجعه مطلع بش!


Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)


برای ثبت امار بازدید های شما عزیزان ازتون خواهش میشه در


نظرسنجی پایین صفحه وبلاگ شرکت کنید!


Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)

باتشکر[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 16:54 ] [ رباب ]

[ ]

به گزارش مانیتورینگ فارس، میانمار در روزهای اخیر شاهد افزایش حملات بودائی‌های

تندرویی بوده که در سایه سکوت رسانه‌های غربی به کشتار مسلمانان این کشور می‌پردازند.


دولت میانمار تاکید دارد که مسلمانان شهروند این کشور نیستند
 
نیروهای امنیتی میانمار واکنشی به کشتار مسلمانان ندارند
بودایی های تندرو دو کودک را زنده سوزاندن
منابع رسمی گزارش داده‌اند 20 هزار نفر در میانمار کشته شده‌اند
منابع غیر رسمی کشته شده‌ها را تا 52 هزار نفر تخمین زده‌اند
90 هزار نفر از مسلمانان درپی حملات بودایی‌ها آواره شدند
 

 

17 روستای مسلمان نشین در میانمار ویران شده است

 

بیش از 5 هزار زن مسلمان در این کشور مورد تجاوز قرار گرفته اند
30 هزار مسلمان در میانمار ناپدید شده‌اند

 

 

بودایی‌های افراطی در حایل مردان مسلمان را قتل عام و به زنان و دختران در این کشور تعرض می‌کنند که دولت این کشور اعلام کرده که مسلمانان شهروند این کشور نیستند و عملاً فضا برای خشونت طلبان ایجاد کرده است.

دولت مدعی است که اقلیت چند صدهزار نفری مسلمان متعلق به این کشور نیستند و از سوی دیگر کشورهای همسایه نیز حاضر به پذیرش این افراد نیستند.

بودایی ها هزاران قرآن را در میانمار به آتش کشیدند و مساجد را ویران می‌کنند

موج خشونت‌ها علیه مسلمانان از یک ماه قبل زمانی آغاز شد که در درگیری بین یک فرد مسلمان با یکی از بوداییان، وی کشته شد، این ماجرا بهانه‌ای برای افراط طلبان جهت حمله به روستاهای مسلمان نشین و آتش زدن منازل آنها شد. این خشونت‌ها درحالی ادامه دارد که رئیس جمهور میانمار هفته گذشته اعلام کرد که مسلمانان شهروند میانمار نیستند.

رسانه‌های غربی که اخبار مربوط به یکی از معارضان لیبرال این کشور به نام آن یان سوچی را به طور مستمر پوشش می‌دهند، در قبال کشتار مردم مسلمان سکوت کرده‌اند.

کشتار در میانمار موج خشم مسلمانان جنوب شرق آسیا در کشورهای تایلند و بنگلادش شده است، برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که در طی حملات بودایی‌ها به بیش از 5 هزار زن مسلمان تجاوز شده است.

 منبع:فارس نیوز

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 16:17 ] [ رباب ]

[ ]

عکس عید نوروز


[ جمعه یکم فروردین 1393 ] [ 16:4 ] [ رباب ]

[ ]

عکس پروانه بسیار زیبا aks parvaneh zibaتا حالا از خودتون پرسیدین ایا سلامت انسان ها در اولویته  یا حیوانات وگیاهان (محیط زیست)؟

انسانا اولویته مگه نه؟ولی ایا اگه سلامت محیط زیست به خطر بیوفته انسانا میتونه سالم باشن

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 15:28 ] [ رباب ]

[ ]

 روز تاریک و مرطوبی است. مه سنگینی، صخره های گرانیتی دارتمور(Dartmoor، نام ناحیه ای در انگلستان است) را از نظرها پوشانده است. ما رد پای گوسفندان را که به سختی در مه دیده می شود دنبال می کنیم. رطوبت، همه جا را فرا گرفته. به سختی می توان باور کرد که اکنون ساعت دوازده ظهر یک روز تابستانی است. اما به راستی چنین است.
در مقابل ما بالای شیب تپه، جائی که مه رقیق تر است، سایه ای حرکت می کند. سایه حیوانی است سیاه رنگ و گویی به هنگام دویدن، پاهایش زمین را لمس نمی کنند. آن سایه، در حالی که دهانمان از شگفتی باز مانده و چشمانمان خیره شده، از مقابلمان گذشته و به سوی دایره ای سنگی که توسط انسان های عهد باستان ساخته شده می رود و محو می شود.
اگر بتوان گفت چیزی ساکت تر از سکوت وجود دارد، دویدن آن موجود بود که به شیوه ای غیر زمینی، آرام و بی صدا بود به طوری که هیچگاه آن را فراموش نخواهم کرد .
آیا آن حیوان، یک سگ تازی سیاه و بسیار بزرگ بود؟ هیچ نشانه ای مبنی بر این که آن سایه یک تازی باشد، وجود نداشت. تنها و تنها سایه ای بود سیاه، به سیاهی سکوتی که او و ما را در بر گرفته بود آمد و گذشت. آن حیوان به سوی دایره سنگی دوید و محو شد. برای من و همراهانم، به نظر نمی رسید که آن سایه یک سگ باشد و پس از آن ماجرا هم بارها در این مورد با هم صحبت کردیم.
طی چندین سال که از مشاهده آن صحنه می گذرد، افسانه های محلی را بررسی کرده ام و در مورد امتداد مکان های باستانی، مسیرهای عبور انرژی کیهانی در زمین و همینطور صخره های منطقه اگزمور که مورد گمانه زنی و کاوش قرار گرفته اند مطالعه وسیعی انجام داده ام به طوری که اکنون اهالی آن منطقه نیز مرا میشناسند!
در کنار این ها به تحقیق در مورد بسیاری چیزهای دیگر از قبیل گربه های سیاه بزرگی که در طبیعت وحشی بریتانیا پرسه می زنند، پرداخته ام چرا که به نظر می رسد تمامی این موارد تا حدودی به هم مربوطند.
همانطور که گفته می شود و به راحتی نیز قابل اثبات است، مکان های باستانی در امتدادهای مشخصی توسط بشر بنا شده اند. اما مساله، خیلی جالب تر از اینها است. جهان، حاوی مسیرهای عبور جریان انرژی است که سیاره ما را قطع می کنند. انسان ها در راستای برخی از این مسیرها، قطعات و یا بناهای سنگی بر پا نموده اند و به همین دلیل است که می بینیم بناهای باستانی در امتدادهای مشخصی ساخته شده اند و این نشان دهنده آگاهی انسان از انرژی زمین و به کارگیری انرژی مزبور است.
اما به راستی چگونه است که چکاوک اروپایی از آشیانه خود در جنگلی آرام در بریتانیا به پرواز در آمده و مسیر خود را به سوی محل اقامت زمستانی خود که هزاران کیلومتر دورتر واقع شده می یابد؟ و چگونه در بهار سال آینده مسیر بازگشت خود را نه تنها به بریتانیا بلکه به همان بخش از بریتانیا و همان محدوده و همان جنگل و اغلب همان آشیانه ای که از سال قبل خالی مانده بود پیدا می کند؟ پاسخ این است: با دنبال کردن مسیرهای عبور انرژی زمین.
چرا این موارد بارها و بارها توسط اشخاص مختلف اما فقط در مکان های مشخصی دیده می شوند؟ به اعتقاد من، علت، همان مسیرهای عبور انرژی از زمین است


در مورد چنین پدیده هایی و همینطور در مورد پدیده های مرتبط با ارواح، وجود آب، اغلب تأثیر گذار است.
این آب ممکن است در زیر زمین باشد و یا روی زمین مانند مه یا باران. باید گفت در مشاهده چنین پدیده هایی، وجود آب، دست به دست انرژی زمین می دهد. مطئن هستم که در این میان، انرژی خود ما یا همان هاله انرژی نیز به کمک می آید و همین هاله انرژی است که سبب می شود تا برخی از ما برحسب طبیعتی که داریم، نسبت به چنین پدیده هایی حساس تر از دیگران باشیم.
این واقعیت که عموماً جریان های انرژی زمین با وجود آب در ارتباطند نباید باعث گردد که گمانه زنان در گمانه زنی خود در پی مسیرها و خطوط انرژی زمین باشند. چرا که گمانه زنی، خود مهارتی طبیعی و مستقل است. در گمانه زنی، شخص برحسب آنکه به دنبال چه می گردد، به انتخابی آگاهانه دست می زند و بنابراین در آن اشتباهی رخ نخواهد داد.
خوب، بیاییم این اندیشه ها را به هم ربط داده و به پرندگان وحشی که در مهاجرت خود به پیگیری مسیرهای انرژی زمین می پردازند بیندیشیم. بیاییم به اندیشه جالبی که مطرح کردم به طور دقیق تر نگاه کنیم.
گفتم که پرندگان، مسیرهای عبور انرژی زمین را تعقیب می کنند. به نظر من، آن ها این کار را از طریق گمانه زنی انجام می دهند.
ما انسان ها چه در کار گمانه زنی خیره باشیم و چه نباشیم، برای گمانه زنی به نیروی تمرکز ذهن احتیاج داریم که برای کسب آن باید تمرین کنیم.
اما پرندگان مهاجر به علت ضرورت موجود، توانایی هایی را که ما با انتخاب خود و با این پندار نادرست که چنین توانایی هایی در زندگی مان بکار نمی آیند به کناری گذاشته و به این طریق ارتباطمان را با طبیعت سست کرده ایم، برای خود حفظ کرده اند.
به اعتقاد من پرندگان به طور غریزی نوک خود را به سوی مسیرهای انرژی زمین گرفته و این چوب گمانه زنی طبیعی خود را تا رسیدن به هدف، تعقیب می کنند. ● به نظر شما باور کردن این امر دشوار است؟

شکاکان، تمام این سخنان را نادرست می دانند اما سخن من به آن ها این است که " نادرست بودن این نظریه را اثبات کنید"! چنین پدیده هایی همواره اتفاق می افتند، پیش از این هم طی قرن ها برای هزاران نفر رخ داده اند و در آینده نیز حتی در دنیای جدید که بسیاری از اشخاص، نزدیکی خود را با طبیعت از دست داده اند، رخ خواهد داد.
مسیرهای عبور انرژی در زمین در اطراف ما پراکنده اند و با گمانه زنی و بدون رجوع به نقشه ها می توان آنها را یافت. این گمانه زنی را خودتان امتحان کرده و زیبایی اجتناب ناپذیر وجود آنها را و وجود مکان های باستانی، چاه های مقدس و مکان های قدیمی در حوالی آنها را ببینید و تجربه کنید.

منبع
www.iranbird.com


[ شنبه بیست و پنجم آبان 1392 ] [ 13:56 ] [ رباب ]

[ ]

«هنگامي كه جانداري را مي‌كشيد، در دل با او بگوييد: همان نيرويي كه تو را مي‌كشد، مرا هم خواهد كشت و من هم خورده خواهم شد؛ زيرا همان قانوني كه تو را به دست من گرفتار كرد، مرا هم به دست تواناتري گرفتار خواهد كرد.»جبران خليل جبران – پيامبر و ديوانه عشق به تمام موجودات زنده شرافتمندانه ترین و با شکوه ترین ویژگی انسان است (چارلز داروین)
هوای پاکم ارزوست ..........اسمان پاکم ارزوست...........میخواهم زنده بمانم..........

[ شنبه بیست و پنجم آبان 1392 ] [ 13:54 ] [ رباب ]

[ ]

     مواد (به اصطلاح ضد تغذیه) موجود در شبدر می‌توانند برای انسان خواص دارویی داشته   باشند و   مفید باشند مثلا کومارین موجود در شبدر شیرین و گیاه Ferula badrakema می‌تواند سبب توقف رشد سلول‌های سرطانی مثانه شود. همین طور فورمونتین موجود در شبدر قرمز از ارزش دارویی خاصی برخوردار است، آزمایشات نجام گرفته در سال ۲۰۱۰ نشان داده‌است که فورموننتین می‌تواند از رشد سلول‌های سرطان سینه در زنان جلوگیری کند، اما مصرف آن سبب مشکلات جنسی در مردان می‌شود.

     مهمترین خاصیت شبدر قرمز ضد سرطان بودن آن است .

    تمیز کننده خون و بدن است.

    سرفه را برطرف می کند.

    دردهای عضلانی را برطرف می کند.

    تورم پوستی را از بین می برد.

   شبدر تازه بعنوان مسهل بکار می رود.

   درمان کننده اسم است.

   برای درمان آب آوردگی بدن مفید است.

   دل پیچه را برطرف می کند.

   برای درمان ارتروز، رماتسیم و ورم بیضه باید برگ شبدر را در روغن زیتون جوشانیده و روی قسمت های دردناک بمالید

[ شنبه بیست و پنجم آبان 1392 ] [ 13:49 ] [ رباب ]

[ ]

فارس: آيا دقيقا همان تاريخي که کشورهاي اروپايي متوجه شدند سدسازي به ضرر ماست از همان زمان ما اقدام به سدسازي کرده‌ايم.

عليزاده: نمي‌توانيم تعبير به اشتباه کنيم زيرا بسياري از کشورها مانند مصر حياتشان بسته به سدسازي است. بارندگي ندارند، رودخانه نيل از 7 الي 8 کشور عبور کرده و وارد اين کشور مي‌شود که مي‌تواند با هر بارندگي طغيان کرده و خسارت‌هاي زيادي به بار آورد که احداث سدي مانند "ناصب" بر روي اين رود بزرگ ضروري است و حياتشان به آن وابسته است و در اينگونه موارد نمي‌شود گفت که سدسازي اثرات زيست محيطي دارد. زيرا در اين حالت مجبور به سدسازي هستيم و با اين کار سالانه 50 الي 60 ميليون متر مکعب آب به بخش کشاورزي خودشان وارد مي‌کنند. بنابراين در همه جا به طور مطلق نمي‌شود گفت سدسازي ضرر دارد. مثلا در جاهايي که سد به اين دليل ساخته شده تا جلوي ورود سيلابها به خليج فارس گرفته شود و يا در ورودي کويرها براي جلوگيري از تبخير احداث مي‌شود علمي و منطقي است.

فارس: در کشور ما چند سد بنا به ضرورت احداث شده است؟

عليزاده: بايد از وزارت نيرو پرسيد اما در اين صورت مي‌گويند همه سدها ضروري بوده است. مشکلي که وجود دارد سدسازي همواره به توصيه برخي مشاورين انجام مي‌شود.
تا 7 الي 8 سال پيش حتي براي سدسازي گزارش زيست‌محيطي هم گرفته نمي‌شد سال پيش بخش‌نامه‌اي ابلاغ شد که گزارش اثرات زيست‌محيطي هم گرفته شود. اما من موردي را نديده‌ام که اين گزارشها توجيه کند که سدسازي به صلاح نيست و همه توجيه‌ها اين بوده که باعث افزايش درآمد، بارندگي و رفاه مردم شده و جلوي سيل را مي‌گيرد. ما شايد فکر کنيم که سيل پديده طغيانگر است در حالي که بسياري از اين سيل‌ها لازم و سير طبيعت است. طبيعت هيچ وقت بي‌حساب و کتاب نبوده و همواره به دنبال ايجاد تعادل و پايداري مي‌شود.

فارس: آيا آماري داريم که سالانه چقدر آب جاري وجود دارد، چه ميزان ذخيره‌سازي يا از دسترس خارج مي‌شود؟

عليزاده: متوسط سالانه 413 تا 415 ميليارد متر مکعب باران در کشور مي‌بارد،‌ 93 ميليارد متر مکعب در رودخانه‌ها جاري، 25 ميليارد متر مکعب وارد زمين شده و آبهاي زيرزميني را تشکيل مي‌دهد اما 300 ميليارد متر مکعب آن تبخير مي‌شود و به همين دليل است که مي‌‌گوييم کشور ما خشک است. اما نبايد فکر کرد که تبخير باعث خارج شدن آب از دسترس مي‌شود در حالي که بارش دوباره مراتع ما را شکل مي‌دهد که همان چرخه طبيعت است. سالانه 12 ميليارد متر مکعب هم از کشورهاي خارج و يا وارد کشور مي‌شود با اين حساب سالانه 105 ميليارد متر مکعب وارد رودخانه‌هاي کشور مي‌شود.
سالانه از 96 ميليارد متر مکعب سبد آبي کشور استفاده مي‌شود. اين در حالي است که کل آبي که در کشور مي‌توان استفاده کرد 113 ميليارد متر مکعب است يعني بخش زيادي از اين آبها به جز آنهايي که در قله‌هاي بلند زاگرس يا دره‌ها ريزش مي‌کند، که حتي با سدسازي هم قابل استفاده نيست از سوي ديگر بخشي از آب هم بايد براي پتانسيل‌‌هايي ناشناخته‌اي که احتمالا در آينده ايجاد مي‌شود ذخيره‌ شود.
از 88 ميليارد متر مکعب آبي که در کشاورزي استفاده مي‌شود 45 ميليارد متر مکعب آن از چاه‌ها، 18 ميليارد متر مکعب از چشمه‌ها، 8 ميليارد متر مکعب از قنات، 17 ميليارد متر مکعب از آبهاي سطحي گرفته مي‌شود و نشان مي‌دهد که همه آبهاي کشور را استفاده مي‌کنيم و سالانه حدود 9 ميليارد متر مکعب آبهاي زيرزميني که از 50 سال گذشته ذخيره شده‌اند کسري دارد.
بنابراين بخش زيادي از آبهاي کشور به صورت بهينه استفاده مي‌شود و ايجاد سد به بهانه ذخيره آبهاي پراکنده کار درستي نيست.

**در سدسازيها ضررهاي زيست‌محيطي محاسبه نمي‌شود

فارس: هزينه و فايده اين سدسازي‌ها چگونه بوده است؟
عليزاده: معتقدم از نظر زيست محيطي ضرر کرده‌ايم اما از نظر اقتصادي نيز درآمدي هم حاصل شده. آيا درست است که کشور 10 سال يا 50 سال در رفاه زندگي کند و يا اينکه هزاران سال در همان کشور با يک رفاه نسبي زندگي کند.

فارس: پس جنابعالي نظرتان اين است که سدسازي اصلا درست نيست؟
عليزاده: اگر سدي به اين دليل که در صورت نبود آن آبها تلف مي شدند منطقي است. اما سياست ما در سدسازي همواره اين بوده که بالادست‌ها از آب استفاده کرده و پائين‌دست‌ها محروم مانده‌‌اند که اين جلوگيري از تلف شدن آب نيست. معتقدم اگر سدي براي آب شرب احداث شود و مازاد آن براي بخش کشاورزي استفاده شود خوب است و هيچ ايرادي هم ندارد يا در پايين دست نيروگاه‌هاي آبي که در غير اينصورت آب بدون استفاده وارد دريا مي‌شود ضروري است،اما اگر روي رودخانه‌اي سدي بدون مطالعه اثرات زيست‌محيطي احداث شود مسلما زيانش بيشتر است.

فارس: سياست‌هاي سدسازي ما آيا بر اساس مطالعات زيست محيطي بوده است؟
عليزاده: سياست‌هاي سدسازي کشور ما با در نظر گرفتن منافع اقتصادي بوده و اثرات زيست محيطي به هيچ عنوان لحاظ نشده و اين ضررها هيچ وقت به عدد تبديل نشده است. مثلا شوري آب، تلخي و کوير شدن زمين‌ها از آن جمله است.

*خشکي درياچه اروميه بر اثر اشتباهات گذشته و در گذر زمان

فارس: آقاي دکتر در مورد خشک شدن درياچه اروميه هم بفرماييد.
عليزاده: اکولوژيست‌ها بايد در اين باره اظهار نظر کنند اما خشک شدن درياچه اروميه چيزي نيست که ما فکر کنيم در همين مدت کوتاه انجام شده زيرا فرآيندي در طولاني‌مدت اتفاق افتاده و همه عوامل دست به دست هم داده از جمله توسعه بالادست و اجازه ندادن به ورود آب به درياچه اروميه است. برخي معتقدند سدسازي بيش از 5 درصد در خشک شدن درياچه اروميه تاثير نداشته، برخي معتقدند خشکسالي تاثيرش بيشتر بوده در حالي که در منطقه شمال و شمالغرب بارش مناسبي داريم که خشکسالي تاثير چنداني نمي‌تواند داشته باشد.

** آب سدها را رها کنند چرا انتقال آب از ارس؟

معتقدم عواملي متعددي مانند توسعه بالادست و انحراف آب از مسير اصلي در خشک شدن درياچه اروميه تاثير زيادي داشته است. در حال حاضر راه‌حل هم بايد تدريجي باشد و انتقال آب از جايي به جاي ديگر اثرات زيست‌محيطي مي‌تواند داشته باشد بايد مدل‌سازي، مطالعه دقيق شود. اگر لازم باشد آب سدهاي بالادست را رها کنند ولو اينکه باعث شود آب بعضي‌ جاها کم شود.


فارس: چند سد در بالا دست درياچه اروميه وجود دارد؟

عليزاده: دقيق نمي‌دانم اما مي‌دانم حدود 12 سد در حال مطالعه و احداث است.

فارس: دبي آب ورودي به درياچه اروميه چقدر است؟
عليزاده: دقيق نمي‌دانم اما سالانه 6 الي 7 ميليارد متر مکعب کاهش آب اين دريا وجود دارد

فارس: انتقال آب از رود ارس توجيهي دارد؟

عليزاده: انتقال مسير طولاني آب اثرات زيست‌محيطي دارد حتي اگر از نظر اقتصادي هم توجيه‌پذير باشد.

فارس: آيا آذربايجان شوروي اين اجازه را مي‌دهد؟
عليزاده: در اخبار خواندم که اين کشور مخالفت کرده است. مشکل درياچه باتلاق گاوخوني و يا هامون سيستان و بلوچستان هم کمتر از اروميه نيست شايد اين دريا نمود عيني دارد و مردم بيشتر مي‌بينند و بايد براي همه اينها راه چاره‌اي انديشيده شود.

فارس: آقاي دکتر اثرات زيست‌محيطي به صورت عيني به چه مواردي اطلاق مي‌شود؟
عليزاده: مثلا درياچه هامون پر از آب بود، تبخير باعث تعديل آب و هوا، جلوگيري از بلند شدن گرد و غبار مي‌شد، ايستگاه مناسبي براي تکثير و توليد مثل خيلي از حيات وحش بود و با به هم خوردن اين تعادل همه چيز به هم خورده است. گفته مي‌شود اثرات زيست‌محيطي آنقدر با همديگر مرتبط هستند که اگر پرواز پروانه‌اي در يک جاي دنيا قطع شود اثر آن در جاي ديگر خودش را نشان مي‌دهد. در برخي موارد طول سدها باعث قطع ارتباط عشاير و تردد آنها مي‌شود که اثرات اجتماعي، محيطي و بيولوژيک را به دنبال دارد. اگر جلوي رودخانه‌اي گرفته مي‌شود در جايي مردم ديگري ضرر مي‌کنند و اين قانون طبيعت است شايد طبيعت آهسته عمل ‌کند اما راه خودش را مي‌رود و اگر ما نتوانيم خودمان را سازگار کنيم تاوانش را مي‌پردازيم.


فارس: آيا توليد در بخش کشاورزي با هر ميزان آبي درست است و آيا محاسبه نسبت مصرف آب به توليد يک کيلوگرم محصول انجام شده است؟

عليزاده: شکي ندارم که توليد بالا رفته اما بايد ميزان استفاده از منابع را نيز در نظر بگيرند به عنوان مثال در منطقه تايباد و تربت‌جام به مقدار زيادي خربزه توليد مي‌کنند. هزاران تن به بهاي پمپاژ آب از عمق 300 متري زمين و در واقع توليد کنندگان اين منطقه تيشه به ريشه خودشان مي‌زنند اگرچه مردم مناطق ديگر از اين محصولات بهره‌مند مي‌شوند اما شوري آب و از بين رفتن دشت‌ها را براي خودشان به ارمغان مي‌آورند بنابر‌اين همواره بايد بهره‌وري توليد در نظر گرفته شود يعني محاسبه شود چه بهره‌وري از آب مي‌شود نه اينکه چه ميزان با آن توليد مي‌شود.
در چين محاسباتي که انجام شده براي توليد يک تن گندم هزار تن آب مصرف مي‌شود و فايده آن 200 دلار است،اما ديدند اگر اين آب را در صنايع عروسک‌سازي استفاده کنند به جاي 200 دلار 14 الي 15 هزار دلار نصيب‌شان مي‌شود و چندين برابر هم اشتغال ايجاد مي‌کند. مطمئنا چيني‌ها عروسک‌بازي نمي‌کنند اما بازار عروسک دنيا را تسخير کرده‌اند، اما در عين حال به فکر امنيت غذايي هم بايد بود اگر چيني‌ها کيوي و يا انبه نياز داشته باشند با دلار مي‌خرند. اما هزار متر مکعب آب را صرف محصولي مانند خربزه نمي‌کنند که يا کنار خيابانها کسي نخرد و بپوسد و يا به دليل الگوي بد مصرف هر نفر روزانه چندين خربزه مي‌خورد که همگي به زيان اقتصاد کشور است ما هم در کشور بايد دنبال محصولات با بهره‌وري بالا باشيم مثلا به جاي خربزه انار بکاريم. هر دانه انار 5 تا 10 دلار به فروش مي‌رود. اما خربزه شايد کيلويي 300 تومان به فروش برود که از خود زارع 100 تومان هم نمي‌خرند.

**بهره‌وري توليد به جاي ميزان توليد

برخي مي‌گويند به ازاي هر واحد آبي که استفاده مي‌شود مهم نيست که چقدر توليد مي‌کنيم مهم اين است که چقدر دلار نصيب مي‌کند. حتي برخي معتقدند که ميزان کالري آن محاسبه شود. هر نفر روزانه 2 هزار تا 2 هزار و 500 کالري نياز دارد و ما مجبور به تامين اين ميزان کالري هستيم. در کشور روي توليد بالا نبايد تمرکز کنيم بلکه روي بهره‌وري بايد کار کنيم و آن نيازمند انتخاب نوع محصول مناسب است.

فارس: آيا چنين بررسي‌هايي در کشور انجام شده است؟

عليزاده: کم و بيش انجام شده اما بايد به صورت استراتژيک بررسي شود بسياري از مقالات خاک مي‌خورد استراتژيک کشاورزي کشور بايد از حالت معيشتي خارج شود. معتقدم يکسري محصولات استراتژيک مانند گندم و يا سيب‌زميني بايد توليد شود اما در مورد بقيه محصولات بايد محصولي که بهره‌وري بالا دارد را توليد کنيم.

[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 ] [ 18:36 ] [ رباب ]

[ ]

Avazak.ir Line8 تصاویر جداکننده متن (1)

[ دوشنبه دوازدهم فروردین 1392 ] [ 13:34 ] [ رباب ]

[ ]

سریال آب پریا کاری ارزشمند از خانم مرضیه برومند خانم برومند:
چرا اب پریا راساختم... مسائل مربوط به طبیعت و تخریب محیط زیست دیر زمانی است فکر مرا سخت به خود مشغول کرده، هر جا می‌روم و به هر سو که می‌نگرم چیزی نمی‌بینم جز نشانه‌های قدر ناشناسی و ناشکری انسان و بی احترامی به این همه زیبایی و نعمت و برکت که پروردگار مهربان به بشر ارزانی داشته است. شعار زیبای "طبیعت مظهر خداوند است"، در جای جای این سرزمین به چشم می‌خورد اما دریغ و افسوس که هر چه می‌بینم نشان بی احترامی به مظاهر خداوندی است. در فرهنگ دینی و ملی ما احترام به عناصر طبیعی به ویژه پاسداری از آب همواره اهمیت ویژه‌ای داشته‌است. گذشتگان ما در این سرزمین کم باران، منابع آبی اندکشان را پاس داشته‌اند و با قناعت و سخت کوشی، بدون کمترین آسیب و کمترین بی‌احترامی و تخریب طبیعت روزگار گذرانده‌اند. حال ما وارثان ناباب گذشتگان در مدت زمانی اندک هر آنچه آنها برای ما به جا گذاشته‌اند را داریم نابود می‌کنیم. زمین را... هوا را... و آب را. سریال آب‌پریا، ادای احترام من است به طبیعت شگفت‌انگیز این سرزمین، به کوههای سر به فلک کشیده‌اش و آسمان فیروزه‌ایش، به جنگل‌ها و بیابان‌های زیبایش، و به رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و چشمه‌های جوشانش. کوشیده‌ام به زبانی ساده و شیرین توجه همه افراد خانواده، به ویژه بچه‌ها و نوجوان‌ها را به طبیعت پیرامونشان جلب کنم و آنها را از خطراتی که زمین یگانه ما را جداً تهدید می‌کند آگاه سازم. شاید تماشای این سریال بتواند تلنگری باشد به آنان که زیبایی‌ها و نعمت‌های سرزمین‌شان را نمی‌بینند و نمی‌شناسند و نادانسته کمر به نابودی آن بسته‌اند. مرضیه برومند، دی ۱۳۹۱اینم سایت رسمی سریال اب پریا www.aabparia.comامیدوارم این سریال ارزشمندو از دس ندین...باتشکر مخصوص وفراوان از خانم مرضیه برومند...

[ شنبه دهم فروردین 1392 ] [ 21:30 ] [ رباب ]

[ ]

این حیوان ممکن است تنها موجودی باشد که عمر جاودان دارد. از آن‌جایی که این عروس دریایی قادر است پس از آخرین مرحله‌ی بزرگسالی، دوباره تغییر شکل داده و به نخستین مرحله‌ی زندگی خود بازگردد، ممکن است هیچ پایان طبیعی برای طول عمر این حیوان وجود نداشته باشد. دانشمندان می گویند hydrozoan jellyfish تنها حیوانی است که می تواند بارها و بارها در زمان به عقب برگردد و دوباره حالت بواسیر لحمی خود را (مرحله اول از زندگی) پیدا کند. آن‌ها می‌خواهند بفهمند چه‌طور این حیوان می‌تواند جریان سالخوردگی خود را به حالت معکوس درآورد. از آنجایی که این حیوان هیچ‌وقت نمی‌میرد، تعداد آن‌ها در اقیانوس‌ها روز به روز در حال افزایش است.

[ جمعه نهم فروردین 1392 ] [ 14:36 ] [ رباب ]

[ ]

آمارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

آوازک

کد تغییر شکل موس


دیکشنری آنلاین

0

رز تم ارائه دهنده موزیک بی کلام

قالب وبلاگ ابزار نظر سنجی
[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]